Studenci czytający czasopismo

Studia pierwszego stopnia

Studentka czytająca książkę

Kształcenie studentów ochrony środowiska na studiach pierwszego stopnia oparte jest na schemacie przekazywania wiedzy poczynając od treści ogólnych do coraz ich większego uszczegółowienia. Proponowany kierunek skierowany jest do osób, którym bliskie są problemy przyrodnicze (przyrody ożywionej i nieożywionej) otaczającego i dynamicznie zmieniającego się świata.

Program studiów przewiduje zapoznanie się z treściami podstawowymi z zakresu: chemii, fizyki, matematyki oraz treściami kierunkowymi związany tak z przyrodą nieożywioną (np. geologii, geomorfologii i gleboznawstwa, hydrologii, meteorologii i klimatologii) z przyrodą ożywioną (np. flory i fauny Polski, zarządzania bioróżnorodnością) jak i stricte treściami interdyscyplinarnymi/wieloaspektowymi (np. technologii w ochronie środowiska, zagrożeń cywilizacyjnych, oraz szeroko rozumianego monitoringu środowiska I/II/III/IV etc.).

Oprócz zajęć odbywających się na uczelni (wykładów/ćwiczeń/laboratoriów i seminariów) w ramach kierunku ochrona środowiska realizowane są różnego rodzaju ćwiczenia terenowe (m.in. w parkach i rezerwatach przyrody, oczyszczalniach ścieków, składowiskach odpadów, zakładów uzdatniania wody, elektrociepłowniach, biogazowniach, kompostowniach, farmach wiatrowych etc.) oraz praktyki zawodowe, które są pierwszym studenckim „poważnym stażem” na otwartym rynku pracy.

Sylwetka absolwenta

Celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia kierunku Ochrona Środowiska jest uzyskanie sylwetki absolwentów, którzy:

posiadają ogólną wiedzę z zakresu nauk matematycznych, biologicznych, chemicznych i przyrodniczych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych

rozumieją i umieją analizować procesy dokonujące się w przyrodzie w skali lokalnej, regionalnej i globalnej oraz wpływ człowieka na środowisko, w tym skalę antropogenicznych zagrożeń i przekształceń biosfery, atmosfery, litosfery i hydrosfery

znają podstawowe zagadnienia biologiczne, geograficzne i geologiczne istotne dla ochrony środowiska oraz kierują się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju

znają podstawowe technologie stosowane w ochronie środowiska i przyjazne środowisku oraz mają umiejętność wykorzystania podstawowych umiejętności i wiedzy w praktyce z użyciem odpowiednich metod laboratoryjnych i numerycznych

znają podstawowe metody kontroli i monitorowania stanu środowiska w zakresie przyrody nieożywionej i ożywionej

posiadają umiejętności aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej zespołów ludzkich wykonujących zadania w dziedzinie ochrony środowiska oraz posługują się fachową literaturą, łącznie z przepisami prawnymi w zakresie ochrony środowiska

znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieją posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki środowiskowej

przygotowanych do podjęcia studiów drugiego stopnia

Prezentowana koncepcja nauczania jest ściśle powiązana z potrzebami społeczno-gospodarczymi oraz oczekiwaniami rynku pracy, które definiowane i weryfikowane są głównie poprzez głos interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.

Student wśród roślin

Efekty uczenia się na studiach I stopnia

Zagadnienia egzaminu licencjackiego od roku 2015/2016

Sylabusy

Zgłoś problem na stronie
Jeśli zauważyłeś/łaś jakiś błąd na stronie (np. coś się źle wyświetla, któryś z linków nie działa) zgłoś go tutaj.
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return