Skład Rady MSOŚ

Kadencja 2020 – 2024

dr hab. Maciej Górka prof. UWr

Dyrektor MSOŚ, Przewodniczący Rady Studium, Przewodniczący Międzywydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Ochrona Środowiska;

dr hab. Elżbieta Myśkow

Prodziekan ds. nauczania Wydziału Nauk Biologicznych;

dr hab. Waldemar Spallek

Prodziekan ds. nauczania Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

dr Iwona Gottfried

Opiekun specjalności ocena oddziaływania na środowisko (OOS) na studiach II stopnia na kierunku ochrona środowiska

dr Adriana Trojanowska-Olichwer

Opiekun specjalności analityka środowiskowa (AS) na studiach II stopnia na kierunku ochrona środowiska

dr Ewa Szczęśniak

Opiekun studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska;

dr hab. Krzysztof Świerkosz prof. UWr

Przewodniczący Międzywydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia na Kierunku Ochrona Środowiska;

Zgłoś problem na stronie
Jeśli zauważyłeś/łaś jakiś błąd na stronie (np. coś się źle wyświetla, któryś z linków nie działa) zgłoś go tutaj.