Międzywydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia
na kierunku Ochrona Środowiska

Kadencja 2020-2024

dr hab. Maciej Górka prof. UWr – Przewodniczący zespołu

prof. dr hab. Aleksandra Samecka – Cymerman

prof. dr hab. Andrzej Solecki

dr hab. Tomasz Szymura prof. UWr

dr Iwona Gottfried

dr hab. Marek Błaś

dr hab. Agnieszka Klink

dr Adam Malkiewicz

dr Magdalena Modelska

dr Krzysztof Parzóch

dr Katarzyna Rydzanicz

dr Ewa Szczęśniak

dr inż. Dagmara Tchorz-Trzeciakiewicz

Weronika Jacaszek – Przedstawiciel studentów


Międzywydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia
na kierunku Ochrona Środowiska

Kadencja 2020-2024

dr hab. Krzysztof Świerkosz prof. UWr – Przewodniczący Zespołu

dr hab. Jakub Kierczak prof. UWr

dr hab. Dorota Kiewra prof. UWr

dr Anetta Drzeniecka-Osiadacz

dr Wojciech Drzewicki

dr Jerzy Piątkowski

dr Adriana Trojanowska-OlichwerBarbara Kusak – Przedstawiciel studentów

Zgłoś problem na stronie
Jeśli zauważyłeś/łaś jakiś błąd na stronie (np. coś się źle wyświetla, któryś z linków nie działa) zgłoś go tutaj.