Pomoc materialna

Więcej informacji na temat pomocy materialnej i wsparcia studentów znajdziesz na stronie Uczelni:
https://uni.wroc.pl/wsparcie/wsparcie-dla-studentow/

Kontakt

Sprawami socjalno-bytowymi studentów kierunku ochrona środowiska zajmuje się:
mgr Magda Basta
tel. 71 375 62 19
e-mail: magda.basta@uwr.edu.pl

Informacje dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2021/2022

Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia:

Studenci, którzy zamierzają ubiegać się o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia, zobowiązani są skontaktować się z koordynatorem ds. socjalno-bytowych MSOŚ, w celu założenia konta „redaktora pomocniczego” (dla zainteresowanego studenta). Wnioski należy złożyć wyłącznie w systemie ZSUN/OSF w terminie do 15 października 2021 r. Moduł „wniosek o stypendium ministra dla studenta” będzie dostępny w systemie ZSUN/OSF od 1 października 2021 r. 

Szczegółowe informacje znajdują się na poniższej stronie :
https://uni.wroc.pl/wsparcie/wsparcie-dla-studentow/

Zgłoś problem na stronie
Jeśli zauważyłeś/łaś jakiś błąd na stronie (np. coś się źle wyświetla, któryś z linków nie działa) zgłoś go tutaj.