Składanie Prac Dyplomowych – Informacja dla Studentów

Wprowadzanie pracy dyplomowej do systemu Archiwizacji Prac Dyplomowych (APD).

Terminarz oraz zakres działań związanych z wprowadzeniem informacji do APD przez studenta, promotora, recenzenta oraz pracownika Dziekanatu został określony w Procedurze dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych Przed przystąpieniem do pracy w systemie APD należy w pierwszej kolejności zapoznać się z ww. procedurą, a następnie z instrukcją rejestracji pracy. Instrukcja rejestracji pracy dyplomowej dostępna jest po zalogowaniu się systemu APD (hasło takie samo jak do platformy USOSweb) www.apd.uni.wroc.pl

1. Prace dyplomowe oraz oświadczenia o prawach autorskich i możliwości udostępnienia pracy dyplomowej będą przechowywane i archiwizowane wyłącznie w formie elektronicznej w systemie Archiwum Prac Dyplomowych

Poniżej można pobrać wzór strony tytułowej pracy dyplomowej

2. Absolwent, który rozpoczął studia przed rokiem akademickim 2018/2019 uiszcza opłatę za dyplom w wysokości 60 zł należy wpłacić na indywidualne konto do wpłat za usługi edukacyjne. Absolwent, który rozpoczął studia od roku akademickiego 2018/2019 oraz, który wznowił/reaktywował się na studia od roku akademickiego 2018/2019 otrzymuje dyplom bezpłatnie (Zgodnie z Zarządzeniem nr 57/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 maja 2020 r. oraz ze zmianami w Zarządzeniu Rektora Nr 70/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 czerwca 2020 r.)

3. Student zobowiązany jest do przesłania drogą mailową:
– Załącznika do suplementu.
– Podania o wydanie dyplomu w języku angielskim (opcjonalnie)
– Formularz oświadczenia udziału w ankiecie losów zawodowych absolwentów.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie dat granicznych wykonywania poszczególnych kroków w systemie APD. Niedotrzymanie wyznaczonych terminów lub niewykonanie czynności w systemie APD będzie skutkowało niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego.

Praca dyplomowa wprowadzana jest przez studenta do systemu APD nie później niż 3 tygodnie przed wyznaczonym terminem obrony.

Przy odbiorze dyplomu należy złożyć:
– Kartę obiegową. Dokumenty do pobrania
– Kartę zobowiązań (biblioteczną)
– Legitymację studencką


Zgłoś problem na stronie
Jeśli zauważyłeś/łaś jakiś błąd na stronie (np. coś się źle wyświetla, któryś z linków nie działa) zgłoś go tutaj.