Prace dyplomowe jedynie cyfrowo

12 maja 2022 r. zostały wprowadzone dwa nowe zarządzenia. Zarządzenie nr 111 oraz 112 dotyczą dokumentacji przebiegu studiów oraz procedury dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym, archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) i przekazywania prac do Repozytorium pisemnych prac dyplomowych.

Prace dyplomowe oraz oświadczenia o prawach autorskich i możliwości udostępnienia pracy dyplomowej będą przechowywane i archiwizowane wyłącznie w formie elektronicznej w systemie Archiwum Prac Dyplomowych, a protokoły z egzaminów dyplomowych będą akceptowane elektronicznie przez komisje dyplomowe.

Uaktualnione instrukcje rejestracji prac dyplomowych w systemie APD dostępne będą po zalogowaniu się w systemie APD po 20.05.2022 r.  Instrukcje umieszczone są w poszczególnych zakładkach, zgodnie z przeznaczeniem: DOKUMENTY – STUDENT, DOKUMENTY – PROMOTOR/RECENZENT, DOKUMENTY – DZIEKANAT.

Z zarządzeniami można zapoznać się na stronie BIP: zarządzenie nr 111/2022 oraz zarządzenie nr 112/2022.

Niedługo zostanie zaktualizowana procedura dyplomowania obowiązująca w MSOŚ wraz z wytycznymi dotyczącymi terminów, a następnie zamieszczona na naszej stronie internetowej.

Zgłoś problem na stronie
Jeśli zauważyłeś/łaś jakiś błąd na stronie (np. coś się źle wyświetla, któryś z linków nie działa) zgłoś go tutaj.