KSZTAŁCENIE NA UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM OD 24.01.2022

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 13/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, organizacji sesji egzaminacyjnej oraz egzaminów dyplomowych w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 zajęcia kierunku ochrona środowiska przechodzą od poniedziałku 24 stycznia 2022 do 27 lutego 2022 w tryb zdalny z zachowaniem obecnego semestralnego planu studiów oraz planu egzaminów w sesji.

Powyższe Zarządzenie umożliwia realizację wybranych zajęć i egzaminów w trybie stacjonarnym o ile wymaga tego zrealizowanie efektów uczenia się, dlatego Prowadzący może wystąpić do Dziekana z wnioskiem o taką możliwość.
Studentów prosimy o wyrozumiałość i uwzględnienie faktu, że na kierunkach eksperymentalnych niektóre zajęcia/zaliczenia/egzaminy muszą być realizowane/kontynuowane w trybie stacjonarnym. Pozostańcie w dialogu z Prowadzącymi. Prosimy również o odbieranie maili od Prowadzących w najbliższych godzinach/dniach.
https://uni.wroc.pl/ksztalcenie-na-uniwersytecie-wroclawskim-od-24-01-2022/skim-od-24-01-2022/

Zgłoś problem na stronie
Jeśli zauważyłeś/łaś jakiś błąd na stronie (np. coś się źle wyświetla, któryś z linków nie działa) zgłoś go tutaj.