Zaproszenie na zebranie Koła Naukowego Studentów Ochrony Środowiska

Drogie koleżanki i koledzy,

mamy zaszczyt zaprosić Was na zebranie Koła Naukowego Studentów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbędzie się 04.11.2021 r. o godzinie 19.00. Działalność w KNS Ochrony Środowiska to doskonały sposób na rozwijanie swoich zainteresowań z zakresu szeroko rozumianych nauk przyrodniczych oraz poznanie nowych ludzi (innych studentów ochrony środowiska). Wspólnie realizujemy różne projekty, wśród których znajdują się zarówno organizacja lekcji w szkole podstawowej, pt. „Biologiczne wskaźniki czystości wód”, organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wyzwania Ochrony Środowiska”, wydanie monografii „Wyzwania Ochrony Środowiska”, realizacja projektu naukowego „Wrocławskie parki pod lupą”, którego przedmiotem była inwentaryzacja roślin inwazyjnych w pięciu wrocławskich parkach miejskich oraz analiza zawartości pierwiastków metalicznych w glebach pobranych z tych parków jak i projekty wyjazdowe do Parku Narodowego Gór Stołowych w celu realizacji projektu pt. „Czynna ochrona przyrody – jak to wygląda w praktyce na przykładzie PNGS”. Jeśli zainteresowały Was zrealizowane przez nas projekty zapraszamy do zapoznania się z fb koła https://www.facebook.com/KNSOchronySrodowiska oraz naszym blogiem http://kns-ochrony-srodowiska.blogspot.com/. Różnorodna tematyka projektów podejmowanych przez nasze koło sprawia, że każdy znajdzie dla siebie odpowiednie miejsce dla rozwoju swoich zainteresowań i zdobywania wiedzy niezbędnych zarówno na studiach jak i w przyszłym życiu zawodowym.

Jeśli jesteście zainteresowani, ale macie wątpliwości to zapraszamy do kontaktu postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Do zobaczenia na zebraniu! Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0ae7591839bd4d428b7a0338bc029699%40thread.tacv2/1635843281087?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22169d3875-b935-41d8-9c1c-6ac1dcc49a9d%22%7d

Zgłoś problem na stronie
Jeśli zauważyłeś/łaś jakiś błąd na stronie (np. coś się źle wyświetla, któryś z linków nie działa) zgłoś go tutaj.