Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w dziekanacie MSOŚ

Ze względu na trwające ryzyko zarażenia COVID-19, komunikacja powinna odbywać się telefonicznie lub drogą e-mailową (skrzynka pocztowa w domenie @uwr.edu.pl). Korespondencję w formie papierowej należy ograniczyć do niezbędnego minimum – powinna być przekazywana za pośrednictwem przesyłek pocztowych oraz Kancelarii UWr (dotyczy pracowników Uczelni). Wizyty w dziekanacie/sekretariacie MSOŚ powinny odbywać się jedynie w wyjątkowych przypadkach po … Czytaj dalej Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w dziekanacie MSOŚ